sunshine

Základná škola s MŠ Š.M, Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
KonzervatóriáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:60.1 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Matematika

Percentil školy:57.2 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.57
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.07

T9-2014 Matematika

Percentil školy:42.4 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.2

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:67.2 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:41.8 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.43
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.8

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:62.8 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy