sunshine

Základná škola s MŠ, Dolná Trnovská 36, Žilina

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:97 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:78.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:21.3

T9-2013 Matematika

Percentil školy:96.5 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.42
Priemerná úspešnos školy v testovaní:79.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.31

T9-2014 Matematika

Percentil školy:86.9 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:98.4 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.5

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:76.7 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.04
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.99

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.7 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy