sunshine

Základná škola s MŠ, Ulica pod Chočom 550, Lisková

Legenda k mape:

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:99.7 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:88.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:30.6

T9-2013 Matematika

Percentil školy:99.5 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:87 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:69.5 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:7
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.1

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97.4 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17.5

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.3 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.47
Priemerná úspešnos školy v testovaní:87.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:57.6 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:7
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy