sunshine

Základná škola s MŠ, Stará Bystrica 680, Stará Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:45.7 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:78 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.75
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.07

T9-2014 Matematika

Percentil školy:91.6 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.7

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:66.7 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.7

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:83.7 %
Počet testovaných žiakov:51
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.65
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.76

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.6 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zapísal/a priatež/ka školy dňa 10. septembra 2023.

Najbližšie školy