sunshine

Cirkevná základná škola, Andovská 4, Nové Zámky

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:27.7 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.5

T9-2013 Matematika

Percentil školy:86.2 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.43
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:37.4 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.9

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:21.6 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.8 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.43
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:36.3 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Na túto školu rozhodne dobre spomienky nemáme. Dcéra vďaka učitežky odmietala chodi do školy a to sa na začiatku vežmi tešila. Deti si tam nadávajú a to priamo pred učitežmi, informova rodiča o prospechu dieaa nijaké alebo len minimálne. Prvakov čítanie učitežka stopuje s podža toho im dá známku, podža ich názoru keď dá zlú známku je to motivácia! V triede bolo sotva 12 detí a polovica nevedela poriadne počíta a polovici učiva nerozumelo. Za celý školský rok nebolo ani jedno rodičovské.

Zapísal/a rodič/ka Aneta dňa 10. mája 2017.

Najbližšie školy