sunshine

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:60.3 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.9

T9-2013 Matematika

Percentil školy:52.6 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.46
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.54

T9-2014 Matematika

Percentil školy:63 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.8

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:98.8 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:20.7

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:59.9 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.56
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.56

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:93.9 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy