sunshine

Základná škola, Rastislavova 416/4, Prievidza

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Špeciálne stredné školyStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
7. Matej Nedeljak 7. A

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:52.3 %
Počet testovaných žiakov:67
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:68.7 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.55
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.24

T9-2014 Matematika

Percentil školy:83.8 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.5

Pikomat 5-6 Kategóra 6 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
1. Andrej Šimurka 6. A
20. Michal Mjartan 6. A
21. Matej Nedeljak 6. A
30. Romana Miklíková 6. A
39. Lenka Michálková 6. A

Pikomat 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
17. Matej Nedeljak 7. A

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:65.2 %
Počet testovaných žiakov:67
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.2

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:64.4 %
Počet testovaných žiakov:64
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.67
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.43

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:82.5 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy