sunshine

Základná škola, SNP 587/4, Kanianka

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:89.8 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:86.6 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.45
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.7

T9-2014 Matematika

Percentil školy:93.4 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:16.1

Pikomat 5-6 Kategóra 6 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
9. Roberta Jurikova 6. C
13. Lenka Minichová 6. B

Pikomat 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
9. Róberta Juríkova 7. C

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:81.8 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.7

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74.3 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.39
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.23

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.1 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy