sunshine

Základná škola s MŠ, SNP 5, Uhrovec

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:72.7 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.7

T9-2013 Matematika

Percentil školy:78.7 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.22
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.26

T9-2014 Matematika

Percentil školy:71.3 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.6

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:85.2 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.8

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.2 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.39
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.6

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:92.7 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:11.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy