sunshine

Základná škola, Maxima Gorkého 21, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:39.5 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.9

T9-2013 Matematika

Percentil školy:50.9 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.02
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.16

T9-2014 Matematika

Percentil školy:15 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.4

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:30 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:42.1 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.77
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.78

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:11.5 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy