sunshine

Základná škola, Kornela Mahra 11, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:38.4 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.3

T9-2013 Matematika

Percentil školy:53.3 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.37
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.76

T9-2014 Matematika

Percentil školy:43.4 %
Počet testovaných žiakov:61
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.9

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:57.2 %
Počet testovaných žiakov:70
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:51.9 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.37
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.16

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:40.3 %
Počet testovaných žiakov:61
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy