sunshine

Základná škola, Atómová 1, Trnava

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáKonzervatóriáStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:66.8 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

T9-2013 Matematika

Percentil školy:75.4 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.77
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.24

T9-2014 Matematika

Percentil školy:57.4 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.9

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:78.2 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.6

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:66.4 %
Počet testovaných žiakov:26
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.73
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.8

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74.1 %
Počet testovaných žiakov:41
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy