sunshine

Základná škola s MŠ, Suchá nad Parnou 55, Suchá nad Parnou

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:29 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:50.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:34 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.93
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:54.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.24

T9-2014 Matematika

Percentil školy:60.7 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:56.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.8

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:32.4 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:50.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.3

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:54.5 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.83
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:68.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.62

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:31.7 %
Počet testovaných žiakov:31
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:57.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

V škole je veľmi ťažko dosiahnuteľné vzdelanie našich detí, pretože pedagógovia si neplnia svoje povinnosti tak, ako by si mali a majú veľmi negatívny postoj k vzdelávaniu našich detí. Názor pedagóga, že on si v triede hodinu môže v kľude odstáť a deti majú povinnosť naučiť sa nové učivo bez vysvetlenia učiteľa je vizitkou školy a vedenia. Samozrejme to nie je iba názor pedagóga, ale aj jeho praktikovanie na určitých hodinách.

Ďalej je veľmi ťažké pre deti mať nejaký vzťah k učiteľovi, keď vidia ako učiteľ čaká na každú príležitosť, aby dieťa potrestal poznámkou, alebo zhoršenou známkou.

Taktiež škole chýbajú učebnice, (na mnohých školách zabezpečia aspoň prefotené učebnice, čo na ZŠsMŠ Suchá nad Parnou nehrozí).

Žiaci vyšších ročníkov majú zakázané používať k výpočtom na hodine matematiky kalkulačky. Samozrejme o tom rozhoduje pedagóg, ale podľa mne známych informácií z inšpekcie sú v knihe výpočty, kde sa má použiť kalkulačka a kde nie. No bohužiaľ deti v Suchej nad Parnou túto možnosť nemajú. Takže výsledky našich detí sú na ,,minime".

A argumentovanie učiteľa, že zhoršené výsledky celej triedy nie je jeho vizitka, ale vizitka rodičov sú úbohé, pretože rodič neštudoval pedagógiu a nemá vzdelanie na to, aby vedel odborne podať učivo, aby ho dieťa pochopilo.

Takže toto je iba krátka recenzia na túto školu a ak máte možnosť inú ako dať dieťa sem do školy, využite ju a netrápte svoje deti.

Zapísal/a rodič/ka Jana dňa 23. januára 2014.

Najbližšie školy