sunshine

Základná škola, Školská 285, Čáry

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:93.2 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Matematika

Percentil školy:93.5 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.17
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:8.8 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:99.1 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:95.7 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:80.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:72.2 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:66.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy