sunshine

Základná škola s MŠ, Pastuchov 210, Pastuchov

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:68.1 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.3

T9-2013 Matematika

Percentil školy:78.4 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.07
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:19.2 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:42.6 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:30.4 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.57
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:29.8 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy