sunshine

Anglický jazyk na stredných školách

Maturita-2012 Anglický jazyk B2 (210)

Zoznam stredných škôl zoradených podľa dosiahnutých výsledkov v celoslovenskej štátnej maturite v školskom roku 2011/2012 z predmetu Anglický jazyk. Poradie sa určuje na základe percentilu školy, ktorý vyjadruje, koľko škôl (aké percento) dosiahlo horší výsledok ako vybraná škola. Čím vyšší percentil, tým lepší výsledok.

Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 > >>
 
Poradie Základná škola Percentil školy Počet žiakov Priemerná úspešnosť
51. Gymnázium, Golianova 68, Nitra 43.5 % 134 55 %
52. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 43 % 148 54.8 %
53. Gymn. sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 41.9 % 95 54.8 %
54. Gymnáz. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 41.6 % 144 54.8 %
55. Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 41.4 % 79 54.7 %
56. Gymnázium M.R.Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice 40.8 % 32 54.5 %
57. Gymnázium, 17. novembra 1180/16, Topoľčany 40.3 % 129 54.5 %
58. Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 39.7 % 115 54.3 %
59. Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava 39.2 % 68 53.9 %
60. Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 38.9 % 89 53.8 %
61. Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra 38.4 % 43 53.7 %
62. Gymnázium T. Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 38.1 % 72 53.4 %
63. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 37.8 % 119 53.3 %
64. Gymnázium F.V.Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 37.3 % 74 53.3 %
65. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice 36.5 % 94 53 %
66. Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, Ružomberok 36.2 % 75 52.8 %
67. Gymnázium L.Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 35.4 % 93 52.7 %
68. Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava 34.9 % 28 52.5 %
69. Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo 34.6 % 50 52.5 %
70. Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov 34.3 % 142 52.3 %
71. Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra 34.1 % 111 52.3 %
72. Gymnázium, Hurbanova 34, Tornaľa 33.5 % 33 52.1 %
73. Gymnázium sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov 32.7 % 64 51.9 %
74. Gymnázium, Hlinská 29, Žilina 31.9 % 154 51.7 %
75. SŠ - Gym.šk.bratov, Čachtická 14, Bratislava 31.6 % 41 51.7 %
76. Gymnázium M. Hattalu, Železničiarov 278, Trstená 30.5 % 117 51.6 %
77. Cirk. gym. sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa 30.3 % 41 51.6 %
78. Spojená škola-Gymnázium, Sládkovičova 4, Prešov 30 % 43 51.5 %
79. Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov 29.7 % 107 51.5 %
80. Gymnázium Janka Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 29.5 % 92 51.3 %
81. Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23, Námestovo 29.2 % 239 51.3 %
82. Gymnázium J.C.H., Čachovský rad 36, Vrútky 28.4 % 50 51.1 %
83. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 27.8 % 213 50.9 %
84. Gymnázium, Štúrova 849, Detva 26.8 % 42 50.4 %
85. Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce 26.5 % 51 50.4 %
86. Gymnázium, Komenského 13, Lipany 25.1 % 70 50.2 %
87. SŠ sv. J.Bosca-Gymázium, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 24.9 % 53 50.2 %
88. Gymnázium dukl. hrdinov, Komenského 16, Svidník 24.6 % 71 50.2 %
89. Gymnázium sv.Fr.Assisk., Kláštorné nám. 3, Malacky 24.3 % 27 50.2 %
90. Cirk. spoj. škola - Gym, Švermova 10, Snina 24.1 % 26 50.1 %
91. Gymnázium J.CH., Štúrova 13, Brezno 23 % 66 49.6 %
92. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 22.7 % 70 49.4 %
93. Gymnázium Martina Kukučína, Vl. Clementisa 1166/21, Revúca 22.2 % 43 49.3 %
94. Gymnázium, Opatovská 7, Košice 21.6 % 125 49 %
95. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová 21.4 % 44 48.9 %
96. Gymn. P. O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 20.3 % 45 48.4 %
97. Gymnázium V.Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 19.5 % 63 48.2 %
98. Gymnázium A. Prídavka, Komenského 40, Sabinov 19.2 % 53 48.1 %
99. Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance 18.6 % 46 48 %
100. Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 18.1 % 113 47.9 %
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 > >>