sunshine

Prehžad pracovných ponúk v školstve na Slovensku (15)

Nájdi prácu učiteža, asistenta, trénera, vychovávateža...:


Data Scientist (junior & medior)

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Grain Slovakia s.r.o. - IČO: 35872705
 • Pracovná pozícia:
  Research Worker, Scientific Worker, Database Analyst
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovakia
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Education, Science & Research, Information Technology
 • Ponuka zadaná dňa:
  20. septembra 2021

expert analytik/ expertka analytička makroekonómie (Ref. č.: 2021/045)

Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie - IČO: 00681385
 • Pracovná pozícia:
  Pracovný psychológ, Výskumný a vedecký pracovník, Psychológ
 • Miesto výkonu práce:
  Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  źudské zdroje a personalistika, Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 • Ponuka zadaná dňa:
  16. septembra 2021

UX Designer

Scientist - Molecular Biology

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  MultiplexDX, s.r.o. - IČO: 50111965
 • Pracovná pozícia:
  Research Worker, Scientific Worker
 • Miesto výkonu práce:
  Ilkovičova, Karlova Ves, Slovakia, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Education, Science & Research
 • Ponuka zadaná dňa:
  14. septembra 2021

Research Coordinator

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Premedix Clinic - IČO: 52660249
 • Pracovná pozícia:
  Výskumný a vedecký pracovník, Koordinátor
 • Miesto výkonu práce:
  Medená 18, Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum, Doprava, špedícia, logistika
 • Ponuka zadaná dňa:
  13. septembra 2021

Expert analytik/ expertka analytička makroekonómie (Ref. č.: 2021/045)

Logistik

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  JUHAPHARM, s. r. o. - IČO: 31698441
 • Pracovná pozícia:
  Výskumný a vedecký pracovník, Logistik, Finančný analytik
 • Miesto výkonu práce:
  Mojmírova 12, Košice, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Košice
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum, Doprava, špedícia, logistika, Ekonomika, financie, účtovníctvo
 • Ponuka zadaná dňa:
  10. septembra 2021

Pracovník na pozíciu prípravy odborných stanovísk v sektore vôd

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Výskumný ústav vodného hospodárstva - IČO: 00156850
 • Pracovná pozícia:
  Výskumný a vedecký pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 • Ponuka zadaná dňa:
  9. septembra 2021

Project Coordinator & Junior Research Fellow for Centre for Global Europe

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  GLOBSEC - IČO: 31780920
 • Pracovná pozícia:
  Research Worker, Scientific Worker, Administrative Worker, Official
 • Miesto výkonu práce:
  Polus Tower II, Vajnorská, Nové Mesto, Slovakia, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Education, Science & Research, Administration
 • Ponuka zadaná dňa:
  31. augusta 2021

Výskumný a vývojový zamestnanec, odborný personál pre medzinárodné merania

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - IČO: 42134943
 • Pracovná pozícia:
  Výskumný a vedecký pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Žehrianska, Petržalka, Slovensko, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 • Ponuka zadaná dňa:
  30. augusta 2021

Výskumný pracovník v oblasti chemickej fyziky. Research associate in physical chemistry.

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied - IČO: 00166812
 • Pracovná pozícia:
  Chemik, Výskumný a vedecký pracovník, Učitež, Chemický inžinier
 • Miesto výkonu práce:
  Watsonova 47, Košice, Slovensko
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Košice
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Chemický priemysel, Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 • Ponuka zadaná dňa:
  29. augusta 2021

Post-doktorandská pozícia na Oddelení kompozitných materiálov

 • Prácu ponúka (potencionálny zamestnávatež):
  Ústav polymérov SAV - IČO: 00586927
 • Pracovná pozícia:
  Výskumný a vedecký pracovník
 • Miesto výkonu práce:
  Dúbravská cesta, Karlova Ves, Slovensko, Bratislava
 • Región, v ktorom je pracovná ponuka platná:
  Bratislava
 • Kategórie, do ktorých pracovná ponuka patrí:
  Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum
 • Ponuka zadaná dňa:
  25. augusta 2021

Výskumník/výskumníčka v komerčnom prieskume trhu

Data analytik - štatistik