sunshine

Zoznam škôl, Slovenský a Nemecký bil. jazyk, Trnavský kraj, zriaďovatež obec (1)

 

Legenda k mape:

Stredné odborné školy