sunshine

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:32
...z toho počet prijatých študentov:26
...z toho počet zapísaných študentov:24
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:81.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:17.2 %
Počet testovaných žiakov:47
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:13.1 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:39.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.6

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:34.9 %
Počet testovaných žiakov:55
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:23.2 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:34.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.6

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:14.1 %
Počet testovaných žiakov:108
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.2

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:3.5 %
Počet testovaných žiakov:100
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-16.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy