sunshine

Stredná odborná škola, Nám. sv. Martina 5, Holíč

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:7
...z toho počet prijatých študentov:7
...z toho počet zapísaných študentov:7
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:100 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:14.5 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:18.2 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.8

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:2.8 %
Počet testovaných žiakov:72
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-17

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy