sunshine

Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:33
...z toho počet prijatých študentov:24
...z toho počet zapísaných študentov:23
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:72.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:42.7 %
Počet testovaných žiakov:53
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:26.4 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.4

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:14.7 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:29.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.4

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:26.8 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:35.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.7

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:28.6 %
Počet testovaných žiakov:87
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:25.8 %
Počet testovaných žiakov:97
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy