sunshine

SOŠ technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Stredné odborné školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:7
...z toho počet prijatých študentov:6
...z toho počet zapísaných študentov:6
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:85.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:12.3 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:34.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:2.8 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-23.3

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:27.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:25.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:14.5 %
Počet testovaných žiakov:46
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:4.3 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy