sunshine

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:61
...z toho počet prijatých študentov:52
...z toho počet zapísaných študentov:49
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:85.2 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:71.9 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.6

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:92.5 %
Počet testovaných žiakov:71
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.5

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:80.9 %
Počet testovaných žiakov:24
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.6

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:12
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:67.4 %
Počet testovaných žiakov:83
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:66.6 %
Počet testovaných žiakov:88
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy