sunshine

SOŠ vinársko-ovocinár., Kostolná 3, Modra

Legenda k mape:

Základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:13
...z toho počet prijatých študentov:5
...z toho počet zapísaných študentov:4
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:38.5 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:56.5 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2012 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:30.1 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:36.2 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy