sunshine

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava-Petržalka

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáStredné odborné školyZákladné umelecké školy
Jazykové školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:76
...z toho počet prijatých študentov:58
...z toho počet zapísaných študentov:55
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:76.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:55.4 %
Počet testovaných žiakov:92
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.3

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:77.2 %
Počet testovaných žiakov:87
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:3
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:22.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:6
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:25.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:50.4 %
Počet testovaných žiakov:108
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:56.4 %
Počet testovaných žiakov:103
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy