sunshine

SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava-Dúbravka

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne materské školyZákladné školy
Špeciálne základné školyGymnáziáŠpeciálne stredné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:89
...z toho počet prijatých študentov:74
...z toho počet zapísaných študentov:69
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:83.1 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:93.6 %
Počet testovaných žiakov:81
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:17

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:90.3 %
Počet testovaných žiakov:65
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:13.9

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:40.7 %
Počet testovaných žiakov:101
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.9

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:52.1 %
Počet testovaných žiakov:59
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:53.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:68.1 %
Počet testovaných žiakov:110
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:64.8 %
Počet testovaných žiakov:82
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy