sunshine

SOŠ, Jána Jonáša 5, Bratislava-Devínska Nová

Legenda k mape:

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:5
...z toho počet prijatých študentov:4
...z toho počet zapísaných študentov:4
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:80 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:43.5 %
Počet testovaných žiakov:30
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.6

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:16
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:42.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:19
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:34.1 %
Počet testovaných žiakov:50
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:19.4 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.7

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy