sunshine

SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava-Vajnory

Legenda k mape:

Stredné odborné školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:15
...z toho počet prijatých študentov:14
...z toho počet zapísaných študentov:14
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:93.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:19.1 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-10.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:24 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-9.1

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:27.9 %
Počet testovaných žiakov:79
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-8.7

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:13.5 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy