sunshine

SOŠ - HSaO, Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Legenda k mape:

Stredné odborné školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:12
...z toho počet prijatých študentov:7
...z toho počet zapísaných študentov:6
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:58.3 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:67.8 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:8.5 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-18.3

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:75.5 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.9

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:15
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:28.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:15.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:46.8 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:5 %
Počet testovaných žiakov:77
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy