sunshine

SOŠ, Na pántoch 7, Bratislava-Rača

Legenda k mape:

Stredné odborné školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:5
...z toho počet prijatých študentov:2
...z toho počet zapísaných študentov:2
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:40 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:8.8 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.7

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:11
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:36.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:9.8 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.8

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:6 %
Počet testovaných žiakov:33
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:46.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy