sunshine

SOŠ knih.a inf.štúdií, Kadnárova 7, Bratislava-Rača

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:28
...z toho počet prijatých študentov:21
...z toho počet zapísaných študentov:21
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:75 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:95.1 %
Počet testovaných žiakov:42
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:19.1

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:36.7 %
Počet testovaných žiakov:48
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:2
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:63.3 %
Počet testovaných žiakov:54
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.9

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:40.1 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy