sunshine

SOŠ-IT, Hlinícka 1, Bratislava-Rača

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:11
...z toho počet prijatých študentov:8
...z toho počet zapísaných študentov:8
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:72.7 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:17.9 %
Počet testovaných žiakov:36
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:33.9 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.5

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:18
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:29.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:17
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:4.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:32.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Ruský jazyk na SŠ

Maturita-2013 Ruský jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:9.9 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.6

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:18 %
Počet testovaných žiakov:63
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:50.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy