sunshine

SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava-Nové Mesto

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:44
...z toho počet prijatých študentov:30
...z toho počet zapísaných študentov:29
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:68.2 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:63.5 %
Počet testovaných žiakov:56
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.7

Maturita-2012 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:1
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Anglický jazyk B1

Percentil školy:56.9 %
Počet testovaných žiakov:75
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.2

Maturita-2013 Anglický jazyk B2

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:8
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Matematika na SŠ

Maturita-2012 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:9
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:27.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Maturita-2013 Matematika

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:7
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:26.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:80.6 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.3

Maturita-2013 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:56.4 %
Počet testovaných žiakov:94
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:6
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.5

Maturita-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:46.3 %
Počet testovaných žiakov:100
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:7
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-3.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy