sunshine

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava-Ružinov

Legenda k mape:

Materské školy

Prijímacie konanie na vysoké školy v roku 2012

Počet prihlásených študentov, ktorí podali aspoň 1 prihlášku:14
...z toho počet prijatých študentov:13
...z toho počet zapísaných študentov:13
Podiel prijatých študentov oproti prihláseným študentom:92.9 %

Vyučovacie predmety

Anglický jazyk na SŠ

Maturita-2012 Anglický jazyk B1

Percentil školy:66.1 %
Počet testovaných žiakov:21
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:52.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.7

Chémia na SŠ

Chemická olympiáda 2011/2012 kategória FE

Poradie Žiak Trieda
9. Šillingová Enikő

Nemecký jazyk na SŠ

Maturita-2012 Nemecký jazyk B1

Percentil školy:0 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:48.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na SŠ

Maturita-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:52.2 %
Počet testovaných žiakov:35
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:57.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-1.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy