sunshine

Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
15. Marek Koňak 9. A

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:92.3 %
Počet testovaných žiakov:88
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:15.1

T9-2013 Matematika

Percentil školy:79.4 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.88
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.55

T9-2014 Matematika

Percentil školy:82.6 %
Počet testovaných žiakov:74
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:88.9 %
Počet testovaných žiakov:88
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.4

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:80.6 %
Počet testovaných žiakov:76
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:5.91

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:91.2 %
Počet testovaných žiakov:74
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.2

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy