sunshine

Základná škola, Zimná 190, Dobšiná

Legenda k mape:

Materské školyŠpeciálne základné školyGymnáziá
Špeciálne stredné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:7 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-18.6

T9-2013 Matematika

Percentil školy:13.7 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.46
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.36

T9-2014 Matematika

Percentil školy:7.9 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:33.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-20.8

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:4.2 %
Počet testovaných žiakov:32
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:3
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:37.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-16.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:2.8 %
Počet testovaných žiakov:28
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.07
Priemerná úspešnos školy v testovaní:45.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-22.08

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:5.3 %
Počet testovaných žiakov:34
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-18.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy