sunshine

Základná škola s MŠ, Orlov 5, Orlov

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:14.1 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:44 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-13.5

T9-2013 Matematika

Percentil školy:15.7 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.33
Priemerná úspešnos školy v testovaní:47.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-12.66

T9-2014 Matematika

Percentil školy:59.3 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.6

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:30 %
Počet testovaných žiakov:25
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:20.2 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.22
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-7.07

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:25.6 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:1.9
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy