sunshine

Základná škola, 1. mája 12, Snina

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:98.5 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:83.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:26.2

T9-2013 Matematika

Percentil školy:56.4 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.46
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.85

T9-2014 Matematika

Percentil školy:95.4 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:73.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:18.4

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:94.9 %
Počet testovaných žiakov:49
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.2

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:64.5 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.49
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.44

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:97 %
Počet testovaných žiakov:45
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:76.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:14.4

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy