sunshine

Základná škola s MŠ, Hlavná 113/68, Terňa

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:9.7 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-16.3

T9-2013 Matematika

Percentil školy:3.3 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.75
Priemerná úspešnos školy v testovaní:31.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-28.35

T9-2014 Matematika

Percentil školy:13 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:38.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-15.9

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:11.2 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.8
Priemerná úspešnos školy v testovaní:43.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-11.2

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:1.5 %
Počet testovaných žiakov:29
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:3.07
Priemerná úspešnos školy v testovaní:41.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-25.99

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:23.4 %
Počet testovaných žiakov:20
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:3.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-6.8

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy