sunshine

Základná škola, Bajkalská 29, Prešov

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyCentrá voľného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná časť 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
20. Laura Mihoková 9. C

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:68.5 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:61.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.3

T9-2013 Matematika

Percentil školy:81.6 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.33
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:69.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:9.14

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:51.5 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:1
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:54 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.5

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:74.7 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.88
Priemerná úspešnosť školy v testovaní:71.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.35

Vytvor recenziu na školu:

( zobrazí sa pri odpovediach )

Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...
( výsledok súčtu 2 + päť )
 

Recenzie na školu:

Zatiaľ nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy