sunshine

Základná škola s MŠ, Slovenská Ves 313, Slovenská Ves

Legenda k mape:

Materské školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:8.1 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-17.5

T9-2013 Matematika

Percentil školy:36.9 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.52
Priemerná úspešnos školy v testovaní:55.7 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-4.39

T9-2014 Matematika

Percentil školy:77.6 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.8

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:5.8 %
Počet testovaných žiakov:52
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:3.2
Priemerná úspešnos školy v testovaní:40.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-14.3

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:39.3 %
Počet testovaných žiakov:44
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.75
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-2.24

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:56.1 %
Počet testovaných žiakov:38
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.9

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy