sunshine

Základná škola, Námestie mládeže 587/17, Zvolen

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
Stredné odborné školyZákladné umelecké školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:65.5 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.4

T9-2013 Matematika

Percentil školy:60.7 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.63
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.93

T9-2014 Matematika

Percentil školy:68.6 %
Počet testovaných žiakov:66
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.6

Pikomat 7-9 Kategóra 8 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
9. Eva Miloslava Výbohová 8. A

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:79.6 %
Počet testovaných žiakov:58
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:4
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.1

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86 %
Počet testovaných žiakov:60
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.68
Priemerná úspešnos školy v testovaní:74.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.36

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86.7 %
Počet testovaných žiakov:66
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:9
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:8.1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy