sunshine

Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyGymnáziá
KonzervatóriáZákladné umelecké školyJazykové školy
Centrá vožného času

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 7 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
1. Alexander Slávik 7. A

Pikofyz 7-9 Kategóra 7 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
13. Zuzana Zaušková 7. C
16. Peter Kováčik 5. B

Pikofyz 7-9 Kategóra 8 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
9. Jana Kuricová 8. D
10. Veronika Styková 8. D
16. Alžbeta Dušeková 8. D
19. źudovít Nábetek 8.

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
3. Daniel Zauška 9. B

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
35. Peter Kováčik 9.

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:78.4 %
Počet testovaných žiakov:65
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:65.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.7

T9-2013 Matematika

Percentil školy:62.2 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.62
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.33

T9-2014 Matematika

Percentil školy:69.2 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:59.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:4.9

Pikomat 5-6 Kategóra 5 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
28. Jakub Šediba 5.C
30. Renáta Klimanová 5. B
36. Kristína Kybová 5. C
37. Jakub Šediba 5. C
63. Kristián Mak 5. B
72. Laura Lukešová 5. C

Pikomat 7-9 Kategóra 8 zimná čas 2012/2013

Poradie Žiak Trieda
4. Alexander Slávik 8. A

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:53.3 %
Počet testovaných žiakov:65
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.2

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:59.4 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.49
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.46

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:56.6 %
Počet testovaných žiakov:78
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:5
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:63 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy