sunshine

Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo

Legenda k mape:

Materské školyZákladné školyŠpeciálne základné školy
GymnáziáŠpeciálne stredné školyStredné odborné školy
Základné umelecké školyJazykové školyCentrá vožného času

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:66.7 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.9

T9-2013 Matematika

Percentil školy:84 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.49
Priemerná úspešnos školy v testovaní:70.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:10.06

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:63.4 %
Počet testovaných žiakov:43
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:56.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:1.9

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:71.7 %
Počet testovaných žiakov:39
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.41
Priemerná úspešnos školy v testovaní:71.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:3.67

Vytvor recenziu na školu:

( zobrazí sa pri odpovediach )

Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...
( výsledok súčtu 2 + pä )
 

Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy