sunshine

Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
16. TomᚠMazán 9. B

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:55.4 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:58.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.6

T9-2013 Matematika

Percentil školy:88.7 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.31
Priemerná úspešnos školy v testovaní:72.8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:12.75

T9-2014 Matematika

Percentil školy:74.9 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.8

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:27 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:49 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-5.5

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:54.4 %
Počet testovaných žiakov:62
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.58
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68.1 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.62

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:62.4 %
Počet testovaných žiakov:57
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.7
Priemerná úspešnos školy v testovaní:64.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.3

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy