sunshine

ZŠ s MŠ Jána Hollého, Pobedim 433, Pobedim

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:82.7 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.4
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Matematika

Percentil školy:54.8 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.5
Priemerná úspešnos školy v testovaní:61.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0

T9-2014 Matematika

Percentil školy:87.4 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:67 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:38 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:51.6 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:53.2 %
Počet testovaných žiakov:14
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.29
Priemerná úspešnos školy v testovaní:68 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:83.9 %
Počet testovaných žiakov:10
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:1.6
Priemerná úspešnos školy v testovaní:69.2 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

Zatiaž nik nenapísal recenziu k tejto škole. Buď prvý!

Najbližšie školy