sunshine

Základná škola s MŠ, Na výhone 188, Moravany nad Váhom

Legenda k mape:

Materské školy

Vyučovacie predmety

Fyzika na ZŠ

Pikofyz 7-9 Kategóra 9 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
1. Martin Kotian 9.

Matematika na ZŠ

T9-2012 Matematika

Percentil školy:63.9 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.4 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.9

T9-2013 Matematika

Percentil školy:57.9 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.32
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:2.2

T9-2014 Matematika

Percentil školy:52.8 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:54.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:-0.3

Pikomat 7-9 Kategóra 9 letná čas 2011/2012

Poradie Žiak Trieda
5. Martin Kotian 9.

Slovenský jazyk na ZŠ

T9-2012 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:80.7 %
Počet testovaných žiakov:27
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.1
Priemerná úspešnos školy v testovaní:60.9 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:6.4

T9-2013 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:86.9 %
Počet testovaných žiakov:22
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:0
Priemerná známka školy:2.41
Priemerná úspešnos školy v testovaní:75.3 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:7.76

T9-2014 Slovenský jazyk a literatúra

Percentil školy:54.4 %
Počet testovaných žiakov:23
Počet testovaných žiakov so zdravotným znevýhodnením:2
Priemerná známka školy:2.3
Priemerná úspešnos školy v testovaní:62.5 %
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru:0.5

Vytvor recenziu na školu:

(zobrazí sa pri odpovediach)Aké dôležité informácie o škole tu chýbajú? Aké sú silné stránky tejto školy? Prečo by ste doporučili túto školu? ...


Recenzie na školu:

obedy su hnusne

Zapísal/a žiak/čka betka dňa 2. februára 2015.

Najbližšie školy