sunshine

Fyzika na stredných školách

Turnaj mladých fyzikov 2011/2012

Turnaj mladých fyzikov, 20. ročník, školský rok 2011/2012, je dobrovožnou záujmovou súažou družstiev študentov stredných škôl v riešení fyzikálnych úloh, ktoré modelujú problémy prinášané vedecko-technickou praxou a súčasne svojou formuláciou motivujú žiakov k náročnej tvorivej práci.