sunshine

Dejepis na stredných školách

Dejepisná olympiáda 2011/2012 kategória A

Dejepisná olympiáda, 4. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov na stredných školách, ktorí napíšu samostatnú prácu na žubovožnú tému z regionálnej histórie.