sunshine

Biológia na stredných školách

Biologická olympiáda 2011/2012 kategória A

Biologická olympiáda, 46. ročník, školský rok 2011/2012, kategória A pre žiakov 4. ročníka štvorročných gymnázií so štvorročným štúdiom a 8. ročníka osemročných gymnázií, ako aj pre žiakov 3. ročníka štvorročných gymnázií a 7. ročníka osemročných gymnázií.